100343740694100314492

Le Quang Vinh

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Le Quang Vinh tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5ecf24b0d814b 5ecf24b0d814b 0 0 1200/240/03 () 100343740694100314492(1000) CLOSE END