112720754013128445417

cường nguyễn

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu cường nguyễn tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái