114848501407837596063

Tuấn Vương Đỗ

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Tuấn Vương Đỗ tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5e1825e0cee0e 5e1825e0cee0e 0 0 1200/240/20 () 114848501407837596063(1000) CLOSE END