1284687528391511

Trưởng Lê Văn

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Trưởng Lê Văn tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5e97ceb0f04eb 5e97ceb0f04eb 0 0 1200/240/03 () 1284687528391511(1000) CLOSE END
5e97cdc871cb9 5e97cdc871cb9 0 0 1200/240/20 () 1284687528391511(1000) CLOSE END