200442407851981

Trung Trương

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Trung Trương tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5e672f4981cdf 5e672f4981cdf 0 0 1200/240/20 () 200442407851981(1000) CLOSE END