250218099357021

Nguyễn Tiến Vững

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Nguyễn Tiến Vững tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5e8ae69fc0d57 5e8ae69fc0d57 0 0 1200/240/03 () 250218099357021(1000) CLOSE END
5e8ae195ba8d6 5e8ae195ba8d6 0 0 1200/240/20 250218099357021(1000) Thau Rong(1000) CLOSE END