2826310524126628

Võ Nhật

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Võ Nhật tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái