2974857515940975

David Viet Nam

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu David Viet Nam tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5e9c6ef8f04f4 5e9c6ef8f04f4 0 0 1200/240/20 () 2974857515940975(1000) CLOSE END