691701434686157

Thien Thuy

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Thien Thuy tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5dc448b7d2678 5dc448b7d2678 0 0 1200/240/20 () 691701434686157(1000) CLOSE END