114211513200412630377

Xuân Đỗ

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Xuân Đỗ tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
62b4310803927 62b4310803927 0 0 1200/240/20 118227181793690401956(1000) 114211513200412630377(1000) CLOSE END