116632883717972641958

minaka pham

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu minaka pham tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
602e1a8ec6173 602e1a8ec6173 0 0 1200/240/03 () 116632883717972641958(1000) CLOSE END
602e1992b5a26 602e1992b5a26 0 0 116632883717972641958(1000) Computer(1000) CLOSE END
602e18f09afec 602e18f09afec 0 0 () Computer(1000) CLOSE END