Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
6285e34a7973a 6285e34a7973a 0 0 () Computer(1000) CLOSE END