Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
62b338c169e2a 62b338c169e2a 0 0 1200/240/03 Guestcm3043(0) Guestcm418(0) CLOSE END
62b3380a57c7a 62b3380a57c7a 0 0 1200/240/03 108571915288442339985(968) Guestcm418(0) RED-WIN END
62b3379ecaecc 62b3379ecaecc 0 0 1200/240/03 108571915288442339985(968) 101897249173774695611(1000) CLOSE END
62b336263ec70 62b336263ec70 0 0 1200/240/03 Guestcm418(0) Guestcm3043(0) RED-WIN END