Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
62b3d11db1647 62b3d11db1647 0 0 1200/240/20 () Guestcm5436(0) CLOSE END