Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
60321d1627412 60321d1627412 0 0 1200/240/20 () Guestcm6393(0) CLOSE END