Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5c907fa426ba6 5c907fa426ba6 0 0 1200/240/20 Guestcm7279(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5c907b36d04f3 5c907b36d04f3 0 0 1200/240/20 Guestcm7279(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END